Information om byggnaden

Grundat år
1869
Byggnad
Kuortaneen kunnankirjasto
Byggt
1982
Arkitekt
Raimo Kuismanen, saneeraussuunnitelma
Inredning
Raimo Kuismanen