Mesta: Barn- och ungdomsavdelningen

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Mesta: Barn- och ungdomsavdelningen
Kyrkstallsvägen 2
02400 Kyrkslätt
Mesta: Barn- och ungdomsavdelningen
02400 KYRKSLÄTT

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Mesta 040 126 9458
Barn- och ungdomsavdelningen 040 126 9696
Svenskspråkiga barn- och ungdomsbibliotekstjänster 040 126 9664
Media och musik 040 126 9400