Information om byggnaden

Byggnad
Rakokiven monitoimitalo Loisto