Information om byggnaden

Byggnad
Tupoksen yhtenäiskoulu