Lojo, Huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Lojo, Huvudbibliotek
Karstuntie 3
08100 Lohja
Lojo
Lojo, Huvudbibliotek
08100 LOHJA
xvewnfgb.ybuwn#ybuwn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Utlåning tjänster 044 369 1477
Vuxna 044 369 1478
Barn- och ungdom 044 369 1483
Nyhetsområdet 044 369 1365
Laskutus- ja perintäasiat 044 369 1377
Bokning för rum och utställningar 044 369 1366
Servicechef (huvudbibliotek) 044 374 1379
Servicechef (närbiblioteken) 044 374 0036
Direktören för biblioteksservice 050 462 1642
Pedagogisk informatiker: skol- och daghemssamarbete 044 369 3127
Kafé Kampus 040 027 2119
E-post kirjasto.lohja@lohja.fi