Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Lopen kirjasto
Kauppatie 3
12700 LOPPI
Loppi
Lopen kirjasto
12700 LOPPI
ybccv.xvewnfgb#ybccv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Lopen kirjasto 019 758 6320
Oletussähköposti loppi.kirjasto@loppi.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Pirjo Kapulainen cvewb.xnchynvara#ybccv.sv 019 758 6320
Heidi Kastelli urvqv.xnfgryyv#ybccv.sv 040 662 8066
Pirjo Mäkelä cvewb.znxryn#ybccv.sv 019 758 6320
Mirka Riento zvexn.evragb#ybccv.sv 019 758 6321
Juha Suni whun.fhav#ybccv.sv 019 758 6325