Lovisa huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Lovisa huvudbibliotek
Drottninggatan 3
07900 Lovisa
Lovisa huvudbibliotek
PB 50
07901 LOVISA
loviisankirjasto@loviisa.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationstjänst / Utlåning 044 723 0242
Bibliotekschef/Danielle Backström 040 778 6385

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Danielle Backström bibliotekschef danielle.backstrom@loviisa.fi 040 778 6385
Ann-Helen Grundström Bibliotekarie Svenska vuxenavdelningen, Fjärrlån ann-helen.grundstrom@loviisa.fi 044 723 0240
Harriet Lill-Smeds Bibliotekarie harriet.lill-smeds@loviisa.fi 044 055 5881
Margareta Lindell Biblioteksfunktionär margareta.lindell@loviisa.fi 044 723 0240
Maria Strandvik Biblioteksfunktionär maria.strandvik@loviisa.fi 044 723 0241
Tatiana Vasilyeva Bibliotekarie Barn och ungdom tatiana.vasilyeva@loviisa.fi 044 450 5051