Lovisa huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Lovisa huvudbibliotek
Drottninggatan 3
07900 Lovisa
Lovisa huvudbibliotek
PB 77
07901 LOVISA
ybivvfnaxvewnfgb#ybivvfn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationstjänst / Utlåning 044 723 0242
Tatiana Vasilyeva 040 778 6385
tf bibliotekschef

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Ann-Helen Grundström Bibliotekarie Svenska vuxenavdelningen, Fjärrlån naa-uryra.tehaqfgebz#ybivvfn.sv 044 723 0240
Harriet Lill-Smeds Bibliotekarie uneevrg.yvyy-fzrqf#ybivvfn.sv 044 055 5881
Margareta Lindell Biblioteksfunktionär znetnergn.yvaqryy#ybivvfn.sv 044 723 0240
Heli Salminen Specialbiblioteksfunktionär Barn och unga uryv.fnyzvara#ybivvfn.sv 044 723 0245
Maria Strandvik Biblioteksfunktionär znevn.fgenaqivx#ybivvfn.sv 044 723 0241
Tatiana Vasilyeva tf bibliotekschef gngvnan.infvylrin#ybivvfn.sv 040 778 6385