Lovisa huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Lovisa huvudbibliotek
Drottninggatan 3
07900 Lovisa
Lovisa huvudbibliotek
PB 77
07901 LOVISA
ybivvfnaxvewnfgb#ybivvfn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationstjänst / Utlåning 044 723 0242
Bibliotekschef/Danielle Backström 040 778 6385

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Danielle Backström bibliotekschef qnavryyr.onpxfgebz#ybivvfn.sv 040 778 6385
Ann-Helen Grundström Bibliotekarie Svenska vuxenavdelningen, Fjärrlån naa-uryra.tehaqfgebz#ybivvfn.sv 044 723 0240
Harriet Lill-Smeds Bibliotekarie uneevrg.yvyy-fzrqf#ybivvfn.sv 044 055 5881
Margareta Lindell Biblioteksfunktionär znetnergn.yvaqryy#ybivvfn.sv 044 723 0240
Maria Strandvik Biblioteksfunktionär znevn.fgenaqivx#ybivvfn.sv 044 723 0241
Tatiana Vasilyeva Bibliotekarie Barn och ungdom gngvnan.infvylrin#ybivvfn.sv 044 450 5051