Lovisa huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Lovisa huvudbibliotek
Drottninggatan 3
07900 Lovisa
Lovisa huvudbibliotek
PB 77
07901 LOVISA
ybivvfnaxvewnfgb#ybivvfn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationstjänst / Utlåning 044 723 0242
Oletussähköposti loviisankirjasto@loviisa.fi
Oletussähköposti loviisankirjasto@loviisa.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Rebecka Asikainen Bibliotekarie Barn och unga erorpxn.nfvxnvara#ybivvfn.sv 044 723 0245
Bettina Bergström Specialbiblioteksfunktionär Barn och unga orggvan.oretfgebz#ybivvfn.sv 040 635 0084
Ann-Helen Grundström Bibliotekarie naa-uryra.tehaqfgebz#ybivvfn.sv 044 723 0240
Tapani Häkkinen Bibliotekschef gncnav.unxxvara#ybivvfn.sv 040 778 6385
Harriet Lill-Smeds Bibliotekarie uneevrg.yvyy-fzrqf#ybivvfn.sv 044 055 5881
Maria Strandvik Biblioteksfunktionär znevn.fgenaqivx#ybivvfn.sv 044 723 0241