Information om byggnaden

Grundat år
1876
Byggnad
Tammijärven kirjasto
Byggt
1991