Information om byggnaden

Grundat år
1968
Byggnad
Liedon keskuskoulu