Information om byggnaden

Grundat år
1865
Byggnad
Liedon kunnantalo
Byggt
1993
Arkitekt
Arto Sipinen