Petalax bibliotek

En utmärkt plats

Biblioteket finns i högstadiets B-flygel på skolbacken. I januari 2008 flyttade biblioteket in i nyrenoverade utrymmen.

Biblioteket erbjuder ett varierat utbud av skön- och facklitteratur för barn och vuxna, tidskrifter, dagstidning, e-böcker, tillgång till dator finns. 
Bibliotekets strävan är att vara välkomnande och en mötesplats för alla - liten som stor.

När biblioteket inte är öppet, går det att returnera biblioteksmaterial i en postlåda vid huvudingången.

 

Välkommen in och låt dig inspireras!

Nätsidor

Besök oss!

  • Mamrevägen 11, 66240 Petalax, Malax

    (Biblioteket finns i högstadiets B-flygel på skolbacken.)

  • crgnynk.ovoyvbgrx#znynk.sv
  • 040 650 8057, alla telefonnummer

Information om byggnaden