Information om byggnaden

Grundat år
1847
Byggnad
Monitoimitalo