Merijärven kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Merijärven kirjasto
Merijärventie 104
86220 Merijärvi
Merijärven kirjasto
86220 MERIJÄRVI
merijarven.kirjasto@merijarvi.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 044 477 6270