Muhos huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Muhos huvudbibliotek
Muhostie 2
91500 Muhos
Muhos huvudbibliotek
PB 47
91501 MUHOS
xvewnfgb#zhubf.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 044 497 0409
Bibliotekets personal 044 497 0414
Direktören för biblioteksservice 044 497 0410
Bokbuss 044 497 0418
E-post kirjasto@muhos.fi