Samnordiska bokbussen

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Samnordiska bokbussen
Pirkantie 3
99300 Muonio
Muonio
Samnordiska bokbussen
PB 52
99301 MUONIO
xvewnfgb#zhbavb.sv
Samnordiska bokbussen

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 039 8219
E-post kirjasto@muonio.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Marja Alatalo znewn.nyngnyb#zhbavb.sv 040 356 6254
Sylvia Veini avan.irvav#zhbavb.sv
Kari Ylitalo xnev.lyvgnyb#zhbavb.sv 040 039 8219