Information om byggnaden

Grundat år
2013
Byggnad
Suopellon koulu
Byggt
1996
Arkitekt
Olli Vahtera