Närpes huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Närpes huvudbibliotek
Kyrkvägen 2
64200 Närpes
Närpes huvudbibliotek
64200 NÄRPES
ovoyvbgrxrg#anecrf.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Kundtjänst 040 160 0605
Magdalena Udd, biblioteksdirektör 040 160 0667
Kristine Bärdén, bibliotekarie 040 160 0630
Mia Nordström, bibliotekarie 040 160 0634
Petra Raiskinmäki, biblioteksfunktionär 040 160 0631
Sofia Österberg, biblioteksfunktionär 040 160 0672
Kundtjänst biblioteket@narpes.fi
Personalens e-post fornamn.efternamn@narpes.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Monica Bonde biblioteksfunktionär, vikarie 040 160 0630
Kristine Bärdén bibliotekarie, tjänstledig xevfgvar.oneqra#anecrf.sv 040 160 0630
Mia Nordström bibliotekarie zvn.abeqfgebz#anecrf.sv 040 160 0634
Petra Raiskinmäki biblioteksfunktionär crgen.envfxvaznxv#anecrf.sv 040 160 0631
Magdalena Udd Biblioteksdirektör zntqnyran.hqq#anecrf.sv 040 160 0667
Sofia Österberg biblioteksfunktionär fbsvn.bfgreoret#anecrf.sv 040 160 0672