Pörtom bibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Tjänst 8 tjänster

 • Kontakta biblioteket om du vill ha ett fjärr- eller regionlån!

  Regionlån

  • Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek samarbetar kring regionlån.
  • Beställer man som vår kund material från något av dessa bibliotek är regionlåneavgiften 2 €.

  Fjärrlån

  • Om man vill fjärrlåna material, kontakta ett av våra bibliotek för att göra en beställning.
  • Fjärrlån kostar minst 4 €/st, avgiften är beroende av långivarbibliotekets eventuella avgifter. Det kostar ingenting att beställa ett fjärrlån, man betalar avgiften då man får materialet som man beställt.
  • Till andra bibliotek lånar vi kostnadsfritt det material som kan lånas ut. Referensmaterial och material ur hembygdssamlingen fjärrlånas inte. Lånetiden är densamma som för material då det lånas ut som vanligt. Vi fjärrlånar inte direkt åt privatpersoner, endast via ett annat bibliotek. Kontakta huvudbiblioteket: biblioteket@narpes.fi eller
   040-1600605 om ni vill fjärrlåna av oss!
    
 • Stadsbiblioteket i Närpes erbjuder sina kunder tillgång till e-tidningar och tidskrifter. PressReader innehåller över 7000 dagstidningar och tidskrifter från mer än 100 länder på 60 olika språk. Då du använder PressReader kan du ladda ner tidningar till din egen surfplatta, smarttelefon eller bärbara dator när du är uppkopplad mot bibliotekets trådlösa nät. När du väl laddat ner en tidning kan du läsa den även om du lämnar biblioteket. 72 timmar efter att du lämnat biblioteket kan du dessutom fortfarande ladda ner nya tidningar. Trådlöst nät finns i huvudbiblioteket, bokbussen, Övermark bibliotek, Pörtom bibliotek och på SÖFF.

  Gör så här:

  • Ladda ner appen PressReader gratis (finns som apple-, android-, och microsoftapp).
  • Anslut din surfplatta, smarttelefon eller bärbara dator till Bibliotek.Guest, bibliotekets trådlösa nät (lösenord fås av personalen).
  • Starta PressReader för att ladda ner dina favorittidningar från tjänsten.
 • Viddla är en streamingtjänst där du kan låna film med ditt lånekort och pin-kod.

 • Hos Biblio (f.d. Elib) finns svenska e-böcker och e-ljudböcker. Biblio har också ett urval av e-böcker och e-ljudböcker på andra språk.

  • För att låna behöver du ett lånekort, lånekortet är gratis.
    
  • När du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets bestämmelser och ansvarar för alla lån på ditt kort.
    
  • Bibliotekskortet är personligt och bör alltid visas då man lånar. Detta gäller alla verksamhetspunkter i Närpes.
    
  • Om lånekortet försvinner – meddela biblioteket för att förhindra missbruk av kortet. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
    
  • Personer under 15 år bör ha vårdnadshavarens underskrift på bibliotekets anmälningsblankett för att få eget lånekort, och vårdnadshavaren är också ansvarig för de lån som görs på kortet.
    
  • Lånekort ges inte åt barn under 6 år.
    
  • Meddela alltid adress- och namnändring.
    
 • Förseningsavgift
  Förseningsavgiften är 3 € för varje utskickat kravbrev. Biblioteket sänder ut maximalt 3 kravbrev, därefter sänds faktura på det oreturnerade materialet.

  Kopior och utskrifter
  Svartvita kopior 40 cent/sida
  Scanning görs gratis.

  Regionlåneavgift
  Då man beställer material från Fredrikabiblioteken eller Vasa stadsbibliotek betalar man en regionlåneavgift på 2 €.

  Fjärrlåneavgift
  Fjärrlån kostar minst 4 €/st, avgiften är beroende av långivarbibliotekets eventuella avgifter. Det kostar inget att beställa ett fjärrlån, man betalar avgiften då man får materialet man beställt.

  Till andra bibliotek sänder vi fjärrlån avgiftsfritt.

 • Lån och lånetider

  • Den normala lånetiden är 4 veckor. För efterfrågade kursböcker är lånetiden 2 veckor.
  • Sista återlämningsdag finns på kvittot man får då man lånar.
  • Lånat material kan lånas om, förutsatt att lånetiden inte gått ut eller det reserverats.
  • Lånat material kan återlämnas till vilken verksamhetspunkt som helst i staden.

  PIN-kod

  • För att kunna logga in på Mina sidor behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.
  • PIN-kod fås genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort.
  • PIN-koden är personlig.
  • På Mina sidor kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Närpes bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter, betygsätta böcker och göra boklistor.
  • Med PIN-koden kan man även låna e-böcker och e-ljudböcker och filmer.

  E-post påminnelse

  • Du kan be biblioteket skicka en påminnelse om dina lån som snart förfaller. Meddelandet sänds per e-post några dagar innan förfallodagen. Sedan är det lätt att logga in på Mina sidor och förnya lånen eller återlämna dem till biblioteket. Meddela din e-post till biblioteket.
  • Kunden ansvarar för försenade lån även i det fall att meddelandet av någon anledning inte nått fram.

  Borttappat eller skadat material

  • Biblioteksmaterial som skadats eller tappats bort bör ersättas av kunden.
  • Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer.
  • Filmer, CD- och DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten.
  • För att kunna logga in på Finna, Biblio och Viddla behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.
    
  • PIN-kod fås genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort.
    
  • PIN-koden är personlig.
    
  • På Finna-sidorna kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Närpes bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter.