Klaukkala bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Klaukkala bibliotek
Kuonomäentie 2
01800 Klaukkala
Nurmijärvi
Klaukkala bibliotek
01800 KLAUKKALA
xynhxxnyn.xvewnfgb#ahezvwneiv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 317 2550
Bibliotekschef 040 317 2551
E-post klaukkala.kirjasto@nurmijarvi.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Mirkka Alanko zvexxn.nynaxb#ahezvwneiv.sv
Heli Alapiha uryv.nyncvun#ahezvwneiv.sv
Virpi Eriksson ivecv.revxffba#ahezvwneiv.sv
Outi Hankala bhgv.unaxnyn#ahezvwneiv.sv
Tuula Helve ghhyn.uryir#ahezvwneiv.sv
Anu Kalliola nah.xnyyvbyn#ahezvwneiv.sv
Katja Korkeila xngwn.xbexrvyn#ahezvwneiv.sv
Jenni Korlin wraav.xbeyva#ahezvwneiv.sv
Eeva-Liisa Koski rrin-yvvfn.xbfxv#ahezvwneiv.sv
Venla Kuronen irayn.xhebara#ahezvwneiv.sv
Oskari Luojus bfxnev.yhbwhf#ahezvwneiv.sv
Katri Rahkola xngev.enuxbyn#ahezvwneiv.sv 040 317 2551
Anne Sirainen naar.fvenvara#ahezvwneiv.sv