Klaukkalan kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Klaukkalan kirjasto
Kuonomäentie 2
01800 Klaukkala
Nurmijärvi
Klaukkalan kirjasto
01800 KLAUKKALA
xynhxxnyn.xvewnfgb#ahezvwneiv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 317 2550
Kirjastopäällikkö 040 317 2551
Oletussähköposti klaukkala.kirjasto@nurmijarvi.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Mervi Aarninsalo zreiv.nneavafnyb#ahezvwneiv.sv
Mirkka Alanko zvexxn.nynaxb#ahezvwneiv.sv
Raija Elg envwn.ryt#ahezvwneiv.sv
Virpi Eriksson ivecv.revxffba#ahezvwneiv.sv
Outi Hankala bhgv.unaxnyn#ahezvwneiv.sv
Tuula Helve ghhyn.uryir#ahezvwneiv.sv
Anu Kalliola nah.xnyyvbyn#ahezvwneiv.sv
Pirkko Karjalainen cvexxb.xnewnynvara#ahezvwneiv.sv
Kirsikka Kiviniemi xvefvxxn.xvivavrzv#ahezvwneiv.sv
Heli Koivukangas uryv.xbvihxnatnf#ahezvwneiv.sv
Katja Korkeila xngwn.xbexrvyn#ahezvwneiv.sv
Eeva-Liisa Koski rrin-yvvfn.xbfxv#ahezvwneiv.sv
Ulla Myrskog hyyn.zlefxbt#ahezvwneiv.sv
Katri Rahkola xngev.enuxbyn#ahezvwneiv.sv 040 317 2551
Anne Sirainen naar.fvenvara#ahezvwneiv.sv