Klaukkalan kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Klaukkalan kirjasto
Kuonomäentie 2
01800 Klaukkala
Nurmijärvi
xynhxxnyn.xvewnfgb#ahezvwneiv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 317 2550
Neuvonta / tietopalvelu 040 317 2552
Kirjastopäällikkö 040 317 2551

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Mirkka Alanko zvexxn.nynaxb#ahezvwneiv.sv
Raija Elg envwn.ryt#ahezvwneiv.sv
Virpi Eriksson ivecv.revxffba#ahezvwneiv.sv
Outi Hankala bhgv.unaxnyn#ahezvwneiv.sv
Tuula Helve ghhyn.uryir#ahezvwneiv.sv
Anu Kalliola nah.xnyyvbyn#ahezvwneiv.sv
Pirkko Karjalainen cvexxb.xnewnynvara#ahezvwneiv.sv
Katja Korkeila xngwn.xbexrvyn#ahezvwneiv.sv
Eeva-Liisa Koski rrin-yvvfn.xbfxv#ahezvwneiv.sv
Anne Kurppa naar.xheccn#ahezvwneiv.sv
Ulla Myrskog hyyn.zlefxbt#ahezvwneiv.sv
Katri Rahkola xngev.enuxbyn#ahezvwneiv.sv
Anne Sirainen naar.fvenvara#ahezvwneiv.sv