Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Apparat 2 tjänster

Tjänst 9 tjänster

 • Försäljning av gymkort
 • Jeppo bibliotek är ett meröppet bibliotek. 

  Det här innebär att biblioteket också kan användas utanför de egentliga öppettiderna. När ingen personal är på plats övervakas lokalen med hjälp av kameror och annan teknisk utrustning. Du kan komma in i biblioteket med ett giltigt lånekort samt en personlig PIN-kod. Lånekortet samt PIN-koden får du genom att besöka biblioteken i Nykarleby. För att du ska kunna använda meröppettjänsten måste du ingå ett användaravtal och vara över 15 år. Bibliotekspersonalen ger en introduktion till användningen av meröppettjänsterna.

  I ett meröppet bibliotek kan du låna, använda kunddatorn och läsa tidningar. Du kan återlämna dina lån i återlämningsluckan som finns invid ytterdörren. Under meröppet kan du inte använda sådana bibliotekstjänster för vilka det krävs personal, som till exempel betala avgifter och skaffa dig ett nytt lånekort. Reserverade böcker kan tillsvidare inte hämtas ut under meröppet.

  Meröppet: alla veckodagar kl. 7-21

 • Världens tidningar och tidskrifter i mobilen och på surfplattan - gratis via bibliotekets nät!

  E-tidningstjänsten Pressreader erbjuder dagstidningar och tidskrifter från alla världens hörn. Genom att logga in med ditt lånekortsnummer och din pin-kod får du tillgång till Pressreaders fulla utbud utan begränsningar.

  Sidan och appen är engelskspråkiga, men i utbudet finns tidningar på svenska och finska.

  Under menyn Browse (i appen) eller Catalog (på webbsidan) hittar du olika kategorier och kan filtrera enligt språk och land.

  Logga in i Pressreader

  Besök www.pressreader.com eller ladda ner appen Pressreader till din enhet.

  Tryck på Sign in, välj sedan Library or Group.

  Sök upp ditt eget bibliotek. Enklast är att skriva in kommunens namn i sökrutan.

  Logga in med ditt lånekortsnummer och din pin-kod. Du behöver inte skapa något användarkonto.

  Använda Pressreader utan inloggning

  Du kan också använda Pressreader på din telefon eller surfplatta utan att logga in när du befinner dig i bibliotekets lokaler och är ansluten till bibliotekets trådlösa nätverk. Öppna appen eller besök Pressreaders hemsida. Den gröna kaffekoppen som syns i högra hörnet indikerar att du är ansluten till bibliotekets Pressreader-hotspot, och du kan ladda ner tidningar till din enhet. Efter att du öppnat appen eller besökt sidan i bibliotekets nätverk kan du bläddra bland tidningarna och laddar ner ett obegränsat antal under 72 timmar, också hemifrån.

 • Hos Biblio (f.d. Elib) finns e-böcker och e-ljudböcker på svenska och flera andra språk. På Biblios sidor under rubriken ”Så funkar det” finns det närmare information om hur tjänsten fungerar.

  Biblios e-böcker

  Biblios e-böcker kan laddas ner till din dator, surfplatta eller smarttelefon. En stor del av e-böckerna kan även läsas online, d.v.s. uppkopplad mot nätet utan att ladda ner ett läsarprogram.

  Biblios e-ljudböcker

  För att lyssna på Biblios e-ljudböcker i webbläsaren behöver du vara uppkopplad mot nätet.

  Appen Biblio

  I appen kan du både läsa e-böcker och lyssna på e-ljudböcker i on- och offlineläge. Biblio finns för både iOS och Android och kan hämtas i App Store eller Google Play. När du öppnar appen första gången väljer du Fredrika i listan över bibliotek och loggar in med ditt lånekortsnummer och din PIN-kod.

  Lånevillkor

  För att låna behöver du lånekort och PIN-kod vid något av Fredrikabiblioteken. Lånetiden är 28 dagar. Du har möjlighet att låna 6 böcker/kalendermånad. Flera låntagare kan ha samma bok lånad samtidigt.

 • Viddla är en streamingtjänst där du kan låna film med ditt lånekort och pin-kod

  Börja med att välja vad du vill låna. Du kan filtrera utbudet i Viddla på Filmer-sidan t.ex. genom att välja en målgrupp eller en genre. När du har valt filmen klickar du på pärmen och sedan på ”Spela film”. Välj ditt bibliotek och fyll i lånekortsnummer och pin-kod. Nu har du lånat filmen för 48 timmar och du kan se den så många gånger som du vill under den tiden. Viddla fylls regelbundet på med nya filmer. 
  Du kan låna högst tre filmer per kalendermånad. Biblioteket har budgeterat en viss summa för varje månad, och om den summan är slut kan ingen låna fler filmer innan nästa månad. 
  Precis som biblioteken följer även Viddla de åldersgränser som baserar sig på lagen om bildprogram. Du kan läsa mer om åldersgränser på KAVI:s hemsida. 
  Du kan välja undertextens språk med hjälp av kugghjulet när du tittar på filmen 
  Viddla har ingen skild inloggningsknapp. Du kan fortsätta titta på en film genom att söka upp filmen, klicka på Spela film-knappen och logga in på samma sätt som när du lånade filmen. Viddla kommer ihåg ditt lån. 
  Viddla har ingen app för Smart-tv, men kan användas med t.ex. Chromecast eller AirPlay. Du kan förstås också titta på filmerna i din dator eller surfplatta. Här hittar du mera information om hur Viddla fungerar på olika apparater. 
  Det går inte att se på Viddla-filmer utanför Finlands gränser.

 • Fullständiga låneregler fastställda av Välfärdsnämnden i Nykarleby kan du ta del av på resp. bibliotek.
  Förseningsavgifter: 5 cent / dag  från förfallodagen, dock högst 20 euro. För enskild bok högst 5 euro, barnavdelningens material undantages. Ifall materialet inlämnas inom 14 dagar efter förfallodagen tas ingen förseningsavgift. En låntagare som fått ett ersättningskrav eller 20 euro i böter, förlorar lånerätten.

  Kopior och utskrifter: Svartvita kopior A4 0,35 € /sida och  färgkopior 0,50 € /sida. Svartvita kopior A3 0,70 €/sida och färgkopior 1,00 €/sida.

  Övriga avgifter: Fjärrlån 4-12 € / bok

  Nytt lånekort 3 € (för barn 1 € 50 cent) 

  Borttappat eller skadat material: Om material som lånats tappas bort eller skadas är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer. Filminspelningar, CD-rom- eller DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten. Erlagda ersättningar eller andra avgifter returneras ej. 
   

 • Du kan låna böcker och annat material vid Nykarleby stadsbibliotek, Jeppo bibliotek eller Munsala bibliotek med samma lånekort. Om du vill förlänga dina lån på nätet behöver du en personlig PIN-kod. Den ska du själv hämta från biblioteket. 
  Första lånekortet är gratis. Du får det genom att fylla i en låntagarblankett, där du uppger namn, kontakt- och personuppgifter. Du ska även kunna visa giltig legitimation. Då du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets regler. Du ansvarar för allt material som lånas på ditt kort. Vårdnadshavare eller annan laglig företrädare ansöker om lånerätt för barn under 15 år. Meddela alltid namn-, telefon- och/eller adressförändringar till biblioteket. Förlorar du ditt lånekort - meddela biblioteket som då spärrar ditt kort. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
  Lånetiden bestäms enligt material och är högst en månad. Sista återlämningsdag framgår av lånekvittot. Lånat material kan förnyas om det inte är reserverat. Lånen kan förlängas inom lånetiden och högst 7 dagar efter förfallodagen. Lånen kan förlängas maximalt 5 ggr. Du kan själv förnya dina lån på Mina sidor. Biblioteket tar ut en avgift för försenat material. Utlånat material kan reserveras.
  Material som inte finns i biblioteket kan mot avgift fjärrlånas från andra bibliotek
  För att logga in till Mina sidor behöver du ett lånekort och en PIN-kod. PIN-koden är en 4-siffrig kod, den är personlig och ges bara till enskilda låntagare. Om du inte har lånekort tidigare får du din PIN-kod då du skaffar lånekort. Om du redan är låntagare krävs det att du hämtar din PIN-kod vid biblioteket, genom ett personligt besök och mot uppvisande av ID. PIN-koder ges inte ut via e-post eller telefon. Om du förlorar din kod, krävs det att du igen besöker biblioteket för att få en ny kod.
   

 • Om biblioteket inte har det material du söker, kan vi beställa det från ett annat bibliotek. Det bibliotek som har materialet skickar det till ditt lokala bibliotek, där du kan låna det. Det är alltid ägarbiblioteket som bestämmer lånetid och om materialet är för hemlån. Beroende på långivarbibliotekets priser kan ett regionlån eller fjärrlån kosta mellan 2-15 euro.

  Var god kontrollera i bibliotekets katalog att materialet inte redan finns i Nykarleby.
  Region- och fjärrlånebeställningarna är bindande och avgiftsbelagda. För regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek) betalar du en avgift på 2 €.
  Fjärrlån från övriga bibliotek kostar i allmänhet 4 -15 € (i enlighet med resp. biblioteks taxa)

  Blanketter för region-och fjärrlån hittar du vid bibliotekets informationsdisk. De kan också beställa via e-post, nykarleby.bibliotek@nykarleby.fi eller ta kontakt per telefon: 06 785 6104
  I ditt e-brev vill vi att du anger följande:
     bokens titel
     bokens författare
     utgivningsår
     ISBN nummer
     dina egna kontaktuppgifter

  Fjärrlån till andra bibliotek
  Biblioteket tar emot beställningar från andra bibliotek via telefon eller e-post. Fjärrlånen är inte avgiftsbelagda, men beställande bibliotek betalar  portokostnader för returen.

  För mer information om fjärrlån, kontakta oss på tfn 06 785 6104, e-post: nykarleby.bibliotek@nykarleby.fi
   

 • Lösenord till det trådlösa nätverket fås från lånedisken.