Nykarleby stadsbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Nykarleby stadsbibliotek
Topeliusesplanaden 10
66900 Uusikaarlepyy
Nykarleby
Nykarleby stadsbibliotek
PB 13
66901 NYKARLEBY
alxneyrol.ovoyvbgrx#alxneyrol.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Stadsbiblioteket 06 785 6104

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Lotta Karlström Bibliotekarie, vikarie ybggn.xneyfgebz#alxneyrol.sv 06-7856102