Pedersöre huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Pedersöre huvudbibliotek
Mjölvägen 1
68910 Bennäs
Pedersöre
Pedersöre huvudbibliotek
68910 BENNÄS
ovoy.crqrefber#crqrefber.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Bokning för evenemang och utställningar 044 733 8830
Info 044 733 8830
Solveig Hortans, bibliotekschef 044 732 8311
bibliotekarie 044 733 8831
specialbibliotekarie / bibliotekspedagog 044 755 7699
biblioteksfunktionär / kanslist 044 733 8832
Oletussähköposti bibl.pedersore@pedersore.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Lisa Ahlvik bibliotekarie yvfn.nuyivx#crqrefber.sv 044 755 7699
Gun Engström biblioteksfunktionär tha.ratfgebz#crqrefber.sv 044 733 8832
Solveig Hortans bibliotekschef fbyirvt.ubegnaf #crqrefber.sv 044 732 8311