Lepplax bibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Tjänst 9 tjänster

 • Låneinformation till våra användare

  Användningsregler för Pedersöre kommunbibliotek, godkända av Kultur- och idrottsnämnden  21.2.2019, träder i kraft 11.3.2019. Reviderade 21.3
  Dessa regler baserar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)


  Lånekort

  Lånekortet är personligt och bör alltid uppvisas vid lån.
  För att få ett lånekort bör låntagaren på begäran uppvisa ett giltigt identitetsbevis.  Vårdnadshavare ansöker om lånekort för barn under 13 år.
  Låntagaren bör meddela biblioteket om adress-, telefon- och namnförändringar. Låntagaren bör likaså meddela biblioteket om lånekortet försvinner, lånekortet kan då spärras
  Det första kortet är avgiftsfritt, för nytt kort betalar låntagaren en fastställd avgift.
   

  Pinkod ges endast vid personligt besök på biblioteket.
   

  Låntagaren kan vara en person eller en institution. Institutionslåntagare ska ha en ansvarsperson för biblioteksärenden. Användningsrätt ges för 12 månader, varefter användningsrätten ska förnyas.   
   

  Lånetid

  Lånetiden kan vara 7, 14, 28 eller 42 dagar
  Standardlånetiden är 28 dagar, för kursböcker gäller 14 dagar, för vissa idrottsredskap är lånetiden 7 dagar, för institutionslånen är lånetiden 42 dagar.
  Material kan också returneras via returlucka eller returlåda om biblioteket är stängt.
   

  Påminnelser och krav

  Påminnelsemeddelande: Om du vill kan du få en påminnelse innan lånetiden går ut. Meddelandet sänds till din e-post och är avgiftsfri.

  • Efter det sänder biblioteket två krav och ett ersättningskrav:
  • Det första kravet sänds efter 30 dagar, ifall boken är reserverad sänds kravet genast när lånetiden gått ut
  • Det andra kravet sänds 14 dagar efter det första.
  • I tredje kravet, ersättningskravet  informeras låntagaren om att hen blir ersättningsskyldig om biblioteksmaterialet inte returneras och om hur stor ersättningssumman blir.
  • Efter tre krav sänds faktura på böckerna
    

  Övrigt

  Reserverade böcker hålls undansatta för kunden i 7 dagar.
  Personlåntagare får förnya lån max 3 gånger, institutionslåntagare endast en gång.
  Biblioteket ansvarar inte för skada som det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakat kunden
   

  Låneförbud

  Låntagaren får låneförbud om de obetalda avgifterna överstiger 10 €.
  Låneförbudet upphör omedelbart när materialet återlämnats och/eller avgiften betalats.
  Lånat material kan returneras till alla bibliotek i kommunen. 

 • Låna idrottsredskap

  Biblioteken i Pedersöre lånar ut idrottsredskap.  Redskapen kan även reserveras i webbiblioteket.  Idrottsbiblioteket är ett samarbete mellan idrottsbyrån och biblioteket.

  Sök i bibliotekets katalog: välj bibliotek > Pedersöre > sökord "idrottsredskap"

 • Streamingtjänsten Viddla

  Viddla är en streamingtjänst där du kan låna film med ditt lånekort och PIN-kod.

   

  Så här gör du:

  Börja med att välja vad du vill låna. Du kan filtrera utbudet i Viddla på Filmer-sidan genom att välja t.ex. en målgrupp eller en genre. När du har valt film klickar du på pärmen och sedan på ”Spela film”. Välj ditt bibliotek och fyll i lånekortsnummer och pin-kod. Nu har du lånat filmen för 48 timmar och du kan se den så många gånger som du vill under den tiden. Viddla fylls regelbundet på med nya filmer.

   

  Lånebegränsningar:

  Du kan låna högst tre filmer per kalendermånad. Biblioteket har budgeterat en viss summa för varje månad, och om den summan är slut kan ingen låna fler filmer innan nästa månad.

   

  Åldersgränser:

  Precis som biblioteken följer även Viddla de åldersgränser som baserar sig på lagen om bildprogram. Du kan läsa mer om åldersgränser på KAVI:s hemsida.

   

  Språk:

  Du kan välja undertextens språk med hjälp av kugghjulet när du tittar på filmen.

   

  Fortsätta titta på en film:

  Viddla har ingen särskild inloggningsknapp. Du kan fortsätta titta på en film genom att söka upp filmen, klicka på Spela film-knappen och logga in på samma sätt som när du lånade filmen. Viddla kommer ihåg ditt lån.

   

  Se filmerna på TV:

  Viddla har ingen app för smart-tv, men kan användas med t.ex. Chromecast eller AirPlay. Du kan förstås också titta på filmerna i din dator eller surfplatta. Här hittar du mera information om hur Viddla fungerar på olika apparater.

   

  Endast i Finland:

  Det går inte att se på Viddla-filmer utanför Finlands gränser.

 • Världens tidningar och tidskrifter i mobilen och på surfplattan - gratis via bibliotekets nät!
   

  PressReader innehåller 6000 dagstidningar och tidskrifter från 100 länder på 60 olika språk. 
  Tidningarna i PressReader kan laddas ner till din surfplatta eller smarttelefon via bibliotekets trådlösa nät.  När du väl har laddat ner en tidning så finns den kvar i surfplattan eller mobilen och du kan läsa tidningen även om du inte har tillgång till internet. 
   

  Gör såhär:

  Nu kan du använda e-tidningstjänsten Pressreader hemifrån, det enda som behövs är lånekort och pinkod.
  Hos Pressreader hittar du ett stort utbud tidningar och tidskrifter från alla världens hörn, på många olika språk. Du kan läsa en obegränsad mängd tidningar alldeles gratis!
  Du kan antingen ladda ner appen Pressreader till din smarttelefon eller surfplatta, eller läsa direkt i webbläsaren genom att besöka www.pressreader.com
  Under menyn E-material hittar du mera information om Pressreader och närmare instruktioner för hur du går till väga.

  Tidningarna och tidskrifterna är fullständiga kopior av pappersutgåvan och det senaste numret är direkt tillgängligt.

  PressReader kan även användas på bibliotekets kunddatorer i Bennäs och Purmo.

 • Låna brädspel

  Du kan låna brädspel med varierande svårighetsgrad från biblioteket. Spelen riktar sig till alla åldersgrupper, men många lämpar sig för hela familjen.
  Sök i bibliotekets katalog: >välj bibliotek>Pedersöre>sökord "brädspel"

 • Förseningsavgifter

  Krav 1: 3€
  Krav 2:6 €
  Ersättningskrav: 10 €

  Dessa avgifter gäller personlåntagare. 
  Institutionslåntagarna (såsom t.ex. skolor) betalar inte kravavgifter, men blir ersättningsskyldiga för oreturnerade böcker.
   

  Ersättning för förkommet, skadat eller oreturnerat material

  Förkommet eller skadat material ersätts med ny bok eller med en summa som utgår från anskaffningspriset.
  Speciellt värdefullt material ersätts med ny bok eller bedöms från fall till fall.
  Minimiersättning 5 € 
  Ersättning för biblioteksutrustning tillkommer utöver ovanstående: 2,50 € (gäller ej oplastade tidskrifter)
   

  Fjärr- och regionlånsavgifter

  Regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek): 2 €

  Fjärrlån

  • Fjärrlån från inhemska bibliotek: 5 €
  • Fjärrlån från utländska bibliotek: 10 €
  • Fjärrlånskopior: den avgift som det avsändande biblioteket fakturerar

  Undantag från region- och fjärrlånsavgifter: bokdepositioner på främmande språk, bokdepositioner som hänför sig till läsprojekt som biblioteket ordnar.
   

  Nytt lånekort

  4 €
   

  Kopior

  A4 0,20 €, A3 0,40 €, scanning 0,20 €/sida

   

 • Anmäl intresse för att ställa ut:
  kontakta biblioteket tel. 044 7338 831 eller
  bibl.pedersore@pedersore.fi

  Utställningstiden är en kalendermånad, också byggandet och nedtagandet av utställningen bör rymmas inom denna månad. Detta gäller om inte annat överenskommits.

   

  På de väggar som kan användas för utställningen finns galleriskenor. Konstverken bör inte väga mer än 10 kg. Också golvytor kan användas, men med beaktande av nedanstående. Kulturavdelningen har piedestaler som får lånas.

   

  Kulturhuset AX´s huvudentré leder in till Galleri Bruno. Rummet fungerar också som bibliotekets tidningsläsesal. Galleriet har därför många besökare
  Lokalen har kameraövervakning.  Att ställa ut i Galleri Bruno kostar inget för utställaren.
  Pressinfo ordnas enligt överenskommelse. Information om utställningen publiceras på bibliotekets egen webbsida samt på facebook.  Utställaren står själv för det övriga: försäkringar, transport av konstverken, byggande och nedtagande av utställningen, eventuell vernissage, eventuellt informationsmaterial, såsom annonser, affischer, utställningskatalog.

   

 • Information om vårt skolsamarbete

  Skolornas och bibliotekets gemensamma mål är att väcka läslust. 
  Vi tar gärna emot klassbesök på alla bibliotek, så att eleverna själva får söka i hyllorna och bekanta sig med bokurvalet. Vi ger också användarutbildning. kontakta biblioteket och boka tid för ett klassbesök.
   

  Specialbibliotekarie Lisa Ahlvik samarbetar gärna med lärare och skolklasser i olika läsfrämjande aktiviteter och projekt.
   

  Kontakt: lisa.ahlvik@pedersore.fi
  tel.  044 7557 699

 • Region- och fjärrlån

  Om boken du söker inte finns i vår samling, kan du beställa den som region- eller fjärrlån från ett annat bibliotek. När du beställer skall du ange följande uppgifter:
   

  • bokens titel
  • författare
  • utgivningsår
  • ISBN-nummer
  • dina egna kontaktuppgifter

  Avgifter
  För ett regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek) betalar du en avgift på 2€. 
  För ett fjärrlån betalar du en avgift på 5€. 
  För mera information om region- och fjärrlån, kontakta oss på tfn +358447338830, epost: bibl.pedersore@pedersore.fi.