Information om byggnaden

Grundat år
1875
Byggnad
Kulttuurikeskus
Byggt
1977