Information om byggnaden

Byggt
2004
Arkitekt
Arkkitehtitoimisto Junkkari-Käppi-Toppila Oy