Ekenäs bibliotek, Axxell & Novia

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Ekenäs bibliotek, Axxell & Novia
Raseborgsvägen 8 A
10600 Raseborg
Ekenäs bibliotek, Axxell & Novia
10600 EKENÄS
ovoyvbgrxrg#enfrobet.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 019 289 2950
Kundtjänst
Bokning för evenemang och utställningar 019 289 2985
Vaktmästare 019 289 3931
Bibliotekschef Heidi Enberg 019 289 2952

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Viola Ahlfors kanslist ivbyn.nuysbef#enfrobet.sv
Yvonne Henriksson bibliotekarie systemansvarig libaar.uraevxffba#enfrobet.sv
Gun-Britt Malmlund vaktmästare
Camilla Rappe bibliotekarie Anskaffning pnzvyyn.enccr#enfrobet.sv
Heidi Reinikainen urvqv.ervavxnvara#enfrobet.sv
Jan-Martin Rusell vaktmästare
Lisa Strömsholm yvfn.fgebzfubyz#enfrobet.sv
Ebba Wasström biblioteksfunktionär
Malin Wikström-Orre bibliotekarie Yrkeshögskolan Novia znyva.jvxfgebz-beer#abivn.sv