Rovaniemen pääkirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Rovaniemen pääkirjasto
Jorma Eton tie 6
96100 Rovaniemi
Rovaniemen pääkirjasto
96100 ROVANIEMI
xvewnfgb#ebinavrzv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Vahtimestari 050 315 1492
Internet-laitteiden varaukset 050 315 1492
Kaukopalvelu 050 315 1491
Musiikkiosasto 050 315 1488
Mikko Paajala, kirjastotoimenjohtaja 040 576 2604
Hankinta/Luettelointi 050 315 1484
Telefon 050 315 1485
Lappi-osasto 050 315 1487
Lasten - ja nuorten osasto 050 315 1486
Aineiston uusinta 050 315 1485
Kirjat kotiin kirjastosta 050- 370 4496
Saamelaiskirjasto 050 315 1493
Tilavaraukset 050 315 1492
Tietotekniikka 040 571 0310
Neuvonta / tietopalvelu 050 315 1495
Näyttelyvaraukset 050 315 1490
Tiedotus/Viestintä (toimipisteet) 050 315 1490
Oletussähköposti kirjasto@rovaniemi.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Mauri Aittaniemi znhev.nvggnavrzv#ebinavrzv.sv 050-3151485
Inka Alhanen vaxn.nyunara#ebinavrzv.sv
Mari Ekman znev.rxzna#ebinavrzv.sv 040 574 3789
Sanna Haakana fnaan.unnxnan#ebinavrzv.sv 050-315 1493
Olga Haataja bytn.unngnwn#ebinavrzv.sv 050 315 1487
Jaana Hannula wnnan.unaahyn#ebinavrzv.sv 050-3151486
Aarni Harvala nneav.uneinyn#ebinavrzv.sv 050 315 1468
Soile Huotari fbvyr.uhbgnev#ebinavrzv.sv 050 370 4496
Sinikka Kantola fvavxxn.xnagbyn#ebinavrzv.sv
Jarmo Karppinen wnezb.xneccvara#ebinavrzv.sv 040-540 7687
Leena Kinnunen yrran.xvaahara#ebinavrzv.sv 040 591 8923
Juha Kivelä whun.xviryn#ebinavrzv.sv 050 315 1487
Helena Kokko uryran.xbxxb#ebinavrzv.sv 050 462 4556
Kimmo Korteniemi xvzzb.xbegravrzv#ebinavrzv.sv 050 315 1486
Tapio Koski gncvb.xbfxv#ebinavrzv.sv 040 571 0310
Kati Lukkarinen xngv.yhxxnevara#ebinavrzv.sv
Tarja Luukkonen gnewn.yhhxxbara#ebinavrzv.sv
Riina Mattila evvan.z.znggvyn#ebinavrzv.sv 050-315 1486
Vesa Maunu irfn.znhah#ebinavrzv.sv 050 3151 1486
Jouni Mäkinen wbhav.znxvara#ebinavrzv.sv
Marko Niemelä znexb.avrzryn#ebinavrzv.sv 040 561 4936
Tarja Niemi gnewn.avrzv#ebinavrzv.sv
Kaisa Numminen xnvfn.ahzzvara#ebinavrzv.sv 050-315v1486
Minna Näkkäläjärvi zvaan.anxxnynwneiv#ebinavrzv.sv 040 724 7297
Sampo Oikarainen fnzcb.bvxnenvara#ebinavrzv.sv
Mikko Paajala zvxxb.cnnwnyn#ebinavrzv.sv 040 576 2604
Kaija Pernu xnvwn.creah#ebinavrzv.sv
Pilvi Pirttijärvi cvyiv.cveggvwneiv#ebinavrzv.sv
Jari Pulsa wnev.chyfn#ebinavrzv.sv 050 315 1488
Eija Rajanen rvwn.enwnara#ebinavrzv.sv
Pasi Rantanen cnfv.enagnara#ebinavrzv.sv 050 575 1839
Seija Rasmussen frvwn.enfzhffra#ebinavrzv.sv
Jenna Salmi wraan.fnyzv#ebinavrzv.sv 050 315 1492
Taru Savola gneh.fnibyn#ebinavrzv.sv
Anna Kaisa Turunen naanxnvfn.ghehara#ebinavrzv.sv
Aatu Ylisuvanto nngh.lyvfhinagb#ebinavrzv.sv
Seija Ålander frvwn.nynaqre#ebinavrzv.sv