Rusko huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Rusko huvudbibliotek
Vanhatie 4
21290 Rusko
ehfxba.xvewnfgb#ehfxb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationstjänst 044 433 3665
Reservering av utställningsutrymmen 044 433 3663
E-post ruskon.kirjasto@rusko.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Hannele Luomanen Biblioteksfunktionär unaaryr.yhbznara#ehfxb.sv
Suvi Luukkonen Bibliotekarie fhiv.yhhxxbara#ehfxb.sv
Kerttu Pietilä Biblioteksfunktionär xreggh.cvrgvyn#ehfxb.sv
Nina Sallinen Chef för biblioteks- och kulturväsendet avan.fnyyvara#ehfxb.sv 044 433 3662