Rusko huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Rusko huvudbibliotek
Vanhatie 4
21290 Rusko
Rusko huvudbibliotek
21290 RUSKO
ehfxba.xvewnfgb#ehfxb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationstjänst 044 433 3665
Reservering av utställningsutrymmen 044 433 3663
E-post ruskon.kirjasto@rusko.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Jari Hjelm Tjänstledig, Chef för biblioteks- och kulturväsendet wnev.uwryz#ehfxb.sv 044 433 3671
Hannele Luomanen Vik. Chef för biblioteks- och kulturväsendet Utställningar unaaryr.yhbznara#ehfxb.sv 044 433 3671
Kerttu Pietilä Biblioteksfunktionär xreggh.cvrgvyn#ehfxb.sv