Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Vahto bibliotek
Laukolan koulutie 2 B
21310 Vahto
Rusko
Vahto bibliotek
21310 VAHTO
inuqba.xvewnfgb#ehfxb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationstjänst 044 433 3666
E-post vahdon.kirjasto@rusko.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Nina Sallinen Bibliotekarie avan.fnyyvara#ehfxb.sv