Information om byggnaden

Grundat år
1938
Byggnad
Kotimäki skola
Byggt
2004