Information om byggnaden

Byggt
1993
Arkitekt
Reijo Kunnas
Inredning
Mirja-Liisa Sivula