Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Salla bibliotek
Postipolku 5
98900 Salla
Salla bibliotek
98900 SALLA
xvewnfgb#fnyyn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 831 8006
Boken kommer hem -service 040 821 2876
Direktören för biblioteks- och kulturservice 040 192 9413
E-post kirjasto@salla.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Tiina Kallio gvvan.xnyyvb#fnyyn.sv 040 192 9413
Suvi Seppälä fhiv.frccnyn#fnyyn.sv 040 831 8006
Mirja Tuhkala zvewn.ghuxnyn#fnyyn.sv 040 831 8006