Salo huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Salo huvudbibliotek
Vilhonkatu 2
24100 Salo
Salo
Salo huvudbibliotek
PB 70
24101 SALO
xvewnfgb#fnyb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Barn- och ungdomsavdelning 02 778 4952
Lånedisken 02 778 4954
Musikavdelning 02 778 4953
Informationstjänst 02 778 4950
Kommunikation 02 778 4962
Vuxenavdelning 02 778 4950
E-post kirjasto@salo.fi