Bokbussen Ilo (Seinäjoki)

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Bokbussen Ilo (Seinäjoki)
Alvar Aallon katu 14
60100 Seinäjoki
Bokbussen Ilo (Seinäjoki)
PB 217
60101 SEINÄJOKI
xvewnfgbnhgb#frvanwbxv.sv
Bokbussen Ilo (Seinäjoki)

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 026 1517
Telefon 06 416 2316
Oletussähköposti kirjastoauto@seinajoki.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Arto Kivipelto negb.xvivcrygb#frvanwbxv.sv 06 416 2316
Kari Klemetti xnev.xyrzrggv#frvanwbxv.sv
Tytti Koivumäki glggv.xbvihznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2635
Terhi Kujanen greuv.xhwnara#frvanwbxv.sv 06 416 2316
Pirjo Orrenmaa cvewb.beeraznn#frvanwbxv.sv 06 416 2316
Jarmo Puronvarsi wnezb.chebainefv#frvanwbxv.sv 040 026 1517