Peräseinäjoki bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Peräseinäjoki bibliotek
Keikulinkuja 2
61100 Seinäjoki
crenfrvanwbxv.zbavcnyiryhxvewnfgb#frvanwbxv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 06 416 6540

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Merja Koski-Aho zrewn.xbfxv-nub#frvanwbxv.sv 06 416 6539
Kaija Lepistö xnvwn.yrcvfgb#frvanwbxv.sv 06 416 6502
Hilkka Venesoja uvyxxn.irarfbwn#frvanwbxv.sv 06 416 6541