Information om byggnaden

Grundat år
1970
Byggnad
TN-talo