Ylistaro bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Ylistaro bibliotek
Kaukolanraitti 5
61400 Ylistaro
Seinäjoki
Ylistaro bibliotek
61400 YLISTARO
lyvfgneb.zbavcnyiryhxvewnfgb#frvanwbxv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Ylistaro bibliotek 06 416 7250
E-post ylistaro.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Paula Heinäaho cnhyn.urvannub#frvanwbxv.sv 050 379 5228
Suvi Levonen fhiv.yribara#frvanwbxv.sv 050 407 9818
Tiina Malmivaara gvvan.znyzvinnen#frvanwbxv.sv 050 379 5228
Juha Vedenjuoksu whun.irqrawhbxfh#frvanwbxv.sv 050 379 5228