Ylistaro bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Ylistaro bibliotek
Kaukolanraitti 5
61400 Seinäjoki
lyvfgneb.zbavcnyiryhxvewnfgb#frvanwbxv.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 06 416 7250

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Paula Heinäaho cnhyn.urvannub#frvanwbxv.sv 06 416 7250
Leena Kristola yrran.xevfgbyn#frvanwbxv.sv 06 416 7250
Tiina Malmivaara gvvan.znyzvinnen#frvanwbxv.sv 06 416 7250
Mia Penttala-Salli zvn.craggnyn-fnyyv#frvanwbxv.sv 044 754 1780
Sanna Suutari fnaan.fhhgnev#frvanwbxv.sv 06 419 7250