Handböcker Samling

Finns i de här biblioteken

  • Helsingfors centrumbibliotek Ode, Helsingfors

  • Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto, Joensuu

  • Kouvola huvudbibliotek, Kouvola

  • Lastenkirjainstituutin kirjasto, Tammerfors

  • Nordsjö bibliotek, Helsingfors

    • Referensböcker

      Samlingen som tillhör referensbiblioteket kan läsas i biblioteket. Böckerna lånas inte ut.