Handböcker Samling

Finns i de här biblioteken

 • Barnboksinstitutets bibliotek, Tammerfors

 • Berghälls bibliotek, Helsingfors

 • Helsingfors centrumbibliotek Ode, Helsingfors

 • Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto, Joensuu

 • Kouvola huvudbibliotek, Kouvola

 • Nordsjö bibliotek, Helsingfors

  • Referensböcker

   Samlingen som tillhör referensbiblioteket kan läsas i biblioteket. Böckerna lånas inte ut.