Samlingar Samling

Finns i de här biblioteken

 • Askainen bibliotek, Masku

 • Barnboksinstitutets bibliotek, Tammerfors

 • Böle bibliotek, Helsingfors

  • Helmet-bokmagasin

   I Helmet-bokmagasin finns magasinerat material från Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek. Magasinet består av ca 6 hyllkilometer, dvs. nästan 200 000 volymer böcker och tidningar. Läs mera. 

 • Evijärvi bibliotek, Evijärvi

 • Finlands arkitekturmuseums bibliotek, Helsingfors

 • Finska Litteratursällskapets bibliotek, Helsingfors

 • Goethe Institut bibliotek, Helsingfors

 • Hattula bibliotek, Hattula

 • Helsingfors centrumbibliotek Ode, Helsingfors

 • Himango bibliotek, Kalajoki

 • IPR University Center / Immaterialrättinstitut, Helsingfors

 • Kalajoki huvudbibliotek, Kalajoki

 • Karstula bibliotek, Karstula

 • KAVIs bibliotek, Helsingfors

 • Kiiminki bibliotek, Uleåborg

 • Kinnula bibliotek, Kinnula

 • Kivijärvi bibliotek, Kivijärvi

 • Konginkangas bibliotek, Äänekoski

 • Korpilahti närbibliotek, Jyväskylä

 • Kotka huvudbibliotek, Kotka

 • Munksnäs bibliotek, Helsingfors

  • Aalto-samling

   Ett stort utbud litteratur på flera språk om arkitektur och särskilt om ALvar och Aino Aalto. En del av materialet kan läsas enbart  på biblioteket och en del utlånas.

    

 • Nykarleby stadsbibliotek, Nykarleby

  • Äppelhyllan

   I Nykarleby stadsbibliotek finns sedan år 2008 en Äppelhylla med specialmaterial.


   Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan
   Upptäck specialmaterialet i Äppelhyllan. Se vilka böcker som talterapeuter rekommenderar, vilka lättlästa böcker som passar 7-10 åriga läsare och hitta nya lättlästa böcker för 10-12 åringar. De äppelmärkta böckerna i Nykarleby stadsbibliotek är vanliga böcker som hittas på de flesta bibliotek.

  • Specialsamling kring specialpedagogik och handikapplitteratur

   I Nykarleby verkar Optima, med utbildningslinje för yrkesinriktad specialundervisning, den enda svenskspråkiga i Finland. I staden finns också flera boenden, både i Kårkulla samkommuns och i stadens regi, ett korttidshem för gravt handikappade och boende i föreningsregi (Sparvboet) och arbetscentral.
   Detta har gjort att det finns ett stort behov av specialresurser också inom biblioteksverksamheten. Specialmaterial har anskaffats både med tanke på de handikappade själva, deras anhöriga, vårdare och ledare. Speciallärarna och vanliga klasslärare spelar självfallet också en viktig roll.
   Har du ett läshandikapp som gör det svårt att läsa tryckt text? Då kan du låna lättlästa böcker (LL-böcker), storstilsböcker, talböcker eller e-böcker. Vi har ett rikligt utbud av DAISY-talböcker från MTM och Celia.
   Från Nykarleby stadsbibliotek kan du också låna Daisyspelare och ClaroRead talsyntes.
   I stadsbibliotekets tidningsläsesal kan du läsa dagstidningar med hjälp av vår lästeve.

 • Pekuri bibliotek, Uleåborg

 • Petäjävesi bibliotek, Petäjävesi

 • Pyhäjoki biblioteket, Pyhäjoki

 • Richardsgatans bibliotek, Helsingfors

  • Konstvåningen

   En samling av konstböcker på bibliotekets andra våning. Samlingen innehåller över 5000 verk.

 • Sievi huvudbibliotek, Sievi

 • Somero bibliotek, Somero

 • Somero bokbussen Tenruusi, Somero

 • Statistikcentralen, Helsingfors

  • Att använda material
   Bibliotekets inhemska statistiksamling innehåller Finlands officiella statistik (FOS) fr.o.m. år 1856, Statistikcentralens övriga statistikproduktion och statistik som produceras av andra myndigheter inom den offentliga förvaltningen. Samlingarna innehåller också de nordiska ländernas officiella statistik och allmänna statistiska årsböcker från omkring 30 länder samt statistik från centrala internationella organisationer (Eurostat, FN, OECD, IMF, Världsbanken o.d.).
 • Sumiainen bibliotek, Äänekoski

 • Sundom meröppna bibliotek, Vasa

 • Suolahti bibliotek, Äänekoski

 • Tritonia, Vasa

  • Samlingar

   Kursböcker, forskningslitteratur, nyanskaffningar och mest använd litteratur från ämnessamlingarna samt ordböcker och standarder finns i biblioteket.

   I fjärrmagasinen finns övrig ämneslitteratur, äldre årgångar av tidskrifter samt examensarbeten från VY, Novia och VAMK. Material som utlånas beställs i Finna, medan material som endast kan läsas i biblioteket beställs fram med separat blankett. Personalen hämtar det beställda materialet från fjärrmagasinen varje vardag. Låntagaren kan sedan hämta beställda böcker från bibliotekets reserveringshylla. Högskolornas publikationer, Novias examensarbeten och material från specialsamlingarna beställs för att läsas i biblioteket. Tidskrifter beställs med separat blankett för att läsas och kopieras i biblioteket.

 • Tritonia Allegro, Jakobstad, Jakobstad

 • Valkeakoski stadsbibliotek, Valkeakoski

 • Valkeakoski stadsbibliotekets tidningsläsesal, Valkeakoski

 • Vasa huvudbibliotek, Vasa

  • Naturvetenskap och teknik

   Biblioteksklasserna: 50-59, 60-68, 69.6-69.71, 79

   Huvudbibliotekets andra våning, till vänster från trapporna och över bron, i byggnadens gamla del.

   Till ämnesområdet hör naturvetenskap, matematik, medicin, teknik, handarbete, sällskapsdjur, trädgårdsskötsel, kokböcker, inredning, idrott och motion samt spel.

   På avdelningen finns också naturdokumentärer samt DVD- och CD-skivor om välmående.

  • Barn och ungdomar

   Huvudbibliotekets barnavdelning finns på första våningen.

   Om du kommer in genom huvudingången (Biblioteksgatan) kan du undvika trapporna genom att gå till vänster genom avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter och sedan genom caféet eller genom att gå till höger och använda personlyften bredvid Medborgarinfon.

   Skötrummet/handikapptoaletten finns invid huvudingången till vänster.

   Om du kommer in från Rådhusgatans sida skall du gå rakt fram genom caféet och vända till vänster till barnavdelningen.

   Du känner igen barnavdelningen på de gula hyllorna.

   På barnavdelningen finns bilderböcker (svenska, finska, engelska), sagor, barnböcker, lättlästa böcker och dikter.

   Följande teman har egna bilderbokskärror:

   Fordon och trafik, skolan (alfabetet, siffror, färger, att börja i daghem/skolan), familj och vardag, hälsa

   Det finns bilderböcker också i Föräldrahyllan. I föräldrahyllan finns böcker om svåra ämnen. Vi rekommenderar att en vuxen person läser dessa tillsammans med barnet. I hyllan finns det också nyttig litteratur för föräldrar och andra vuxna som jobbar med barn.

   Alla faktaböcker finns på ungdomsavdelningen. Många faktaböcker passar också utmärkt för barn.

   I barnavdelningens musikhörna finns cd-skivor, sångböcker och noter för barn. Där finns också DVD-skivor, ljudböcker och paket som består av bok och cd-skiva.

    

   Huvudbibliotekets ungdomsavdelning

   På ungdomsavdelningen är hyllorna röda. Barn- och ungdomsavdelningens betjäningsdisk hittar du på ungdomsavdelningen. På ungdomsavdelningen finns ungdomsböckerna, serierna, vitsböckerna och faktaböckerna. Där finns barn- och ungdomsböcker på främmande språk (andra språk än svenska, finska och engelska), DVD-skivor för ungdomar och unga vuxna, ljudböcker för ungdomar och konsolspelen.

   Det finns konsolspel för följande spelkonsoler: PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox Kinect, Xbox One, Nintendo Wii, Nintendo WiiU, Nintendo DS och 3DS.

   Spökböckerna, idrottsböckerna (romaner om idrott) och hästböckerna har egna hyllor på ungdomsavdelningen. I hyllan med hästböcker finns också faktaböckerna om hästar och ridning.

   Runt trapporna finns romaner för unga vuxna på svenska och finska, fantasy, scifi och mangaserier.

   På ungdomsavdelningen finns det 4 datorer och en dator för sökning i webbiblioteket.

  • Nyhetsområdet och tidningar

   Huvudbibliotekets första våning, till vänster från entrén eller via ingången från Rådhusgatan och till höger från kaféet.

   På avdelningen Nyhetsområdet och tidningar kan du läsa bibliotekets dagstidningar och allmänna tidskrifter. För läsning av e-tidningar finns skilda datorer med stora skärmar. Äldre nummer av tidskrifterna kan (förutom några undantag) lånas hem.

   I Nyhetsområdet finns gamla lokala dagstidningar som mikrofilmer samt en läsapparat för dessa. Det lönar sig att reservera läsapparaten för mikrofilmer på förhand. Du kan reservera den genom att ringa till (Nyhetsområdet 06-325 3588, Info 06-325 3533), via e-post kirjasto.info@vaasa.fi eller besöka kundbetjäningsdisken på avdelningen. Läsapparaten för mikrofilmer kan användas då Nyhetsområdet är öppet och personalen är på plats. Personalen instruerar hur man använder läsapparaten för mikrofilmer.

  • Länder och kulturer

   Biblioteksklasserna: 11-17, 20-29, 40-49, 90-99

   Huvudbibliotekets andra våning, vid trapporna och broarna i den nya delen.

   Materialet i ämnesområdet Länder och kulturer behandlar ämnen inom de humanistiska vetenskaperna. Vi erbjuder böcker, tidskrifter och DVD-dokumentärer om filosofi, psykologi, religion, geografi, etnologi och historia.

   Hos oss hittar du biografier, memoarer och böcker om släktforskning. Till vår samling hör också verk om paranormala fenomen, drömmar och astrologi.

   Du kan planera dina resor med hjälp av våra resehandböcker, kartor och sjökort.

   I våra vitriner ordnar vi utställningar som lyfter fram innehållet på vår avdelning och andra aktuella ämnen.

  • Litteratur och språk

   Biblioteksklasserna: 04, 10.8, 80-89

   Huvudbibliotekets andra våning, till vänster i den nya delen.

   Klasserna för skönlitteratur omfattar dikter, romaner och tecknade serier. Skönlitteraturen är sorterad enligt språk.

   Följande genrer har egna hyllor:

   thrillers, scifi, fantasy, skräck, krig, jakt och humor.

   Novellsamlingarna finns i romanhyllan och de är märkta med en orange ryggetikett.

   Till litteraturvetenskapen hör bl.a. författarnas biografier, som är märkta med en blå ryggetikett. 

   I hyllorna för språkvetenskap  finns bl.a. undervisningsmaterial för olika språk samt ordböcker. Namnböckerna (grå ryggetikett) har en egen hylla.

   I ämnesområdet finns även ljudböcker, böcker med stor stil och lättlästa böcker.

   Ämnesområdets hyllklasser och deras innehåll

   04                 Essäer

   10.8              Aforismer

   80                 Skönlitteratur med blandat innehåll

   81                 Folkdiktning

   82                 Dikter

   83                 Skådespel

   84                 Romaner

   85                 Tecknade serier

   86                 Litteraturvetenskap

   87–89          Språkvetenskap

  • Musik och konst

   Biblioteksklasserna: 70-78

   Huvudbibliotekets andra våning, från trapporna över bron till höger, i byggnadens gamla del.

   Inom ämnesområdet för Musik och konst finns material om bildkonst, konsthistoria, arkitektur, fotografering, teaterkonst, filmhistoria samt musik.

   I musiksamlingen finns CD-skivor, DVD- och LP-skivor och DVD-skivorna för karaoke. Den omfattande notsamlingen omfattar både noter och instrumentskolor för olika instrument samt sångböcker. 

   Du kan låna hörlurar och spela både elektriskt piano och elgitarr. 

   På avdelningen finns en sökdator och ett tyst läsrum Toivo.

   Filmerna och TV-serierna finns på avdelningen Musik och konst. Du kan också använda Viddla, strömningstjänsten för filmer, med bibliotekskortet och PIN-koden. Du kan låna högst tre filmer per månad i Viddla.

   På Nyhetsområdet som finns på huvudbibliotekets första våning kan du läsa musik- och konsttidningar. Musik- och konsttidningar kan också läsas som e-tidningar i ePress,  PressReader och eMagz remote tjänsterna

  • Samhälle och ekonomi

   Biblioteksklasserna: 00-03, 05-07, 30-39, 69-69.35

   Huvudbibliotekets andra våning, från trapporna och till höger över bron, i byggnadens gamla del.

   Inom ämnesområdet finns litteratur och dokumentärfilmer om bl.a. politik, samhällsvetenskap, rättsvetenskap, ekonomi, marknadsföring, socialpolitik, pedagogik, försvar och kommunikation.

  • Helsingfors universitet, juridiska fakultetens samling

   Helsingfors universitets juridiska fakultet, enheten i Vasa har en samling i Vasa stadsbibliotek. Samlingen består till största delen av kurslitteratur. Juridiska fakultetens samling är öppen för alla kunder och kan lånas med Vasa stadsbiblioteks lånekort.

   Kursböckerna har två veckors lånetid och finns i flera exemplar. En del av kursböckerna är kortlånsexemplar, vars lånetid är 1 dygn. Övriga böcker har normal, 28 dagars lånetid. Vid reservering av kursböcker är hämttiden kortare än vad som är normalt vid stadsbiblioteket: 4 dagar.

 • Vichtis huvudbibliotek, Vichtis

 • Äänekoski huvudbibliotek, Äänekoski