Specialsamlingar Samling

Finns i de här biblioteken

 • Aura bibliotek, Aura

 • Bokbussen Ilona (Kotka), Kotka

 • Borgnäs bibliotek, Borgnäs

 • Enare kommunbibliotek, Enare

 • Finska litteratursällskapets bibliotek, Helsingfors

 • Harjavalta bibliotek, Harjavalta

 • Jakobstads stadsbibliotek, Jakobstad

  • Färösamlingen

   Stadsbiblioteket i Jakobstad fungerar som centrum för färöisk litteratur i Finland. Färösamlingen är en av de fem nordiska specialsamlingarna, som föreningen Pohjola-Norden 1987 tog initiativ till. Specialsamlingen vid Jakobstads stadsbibliotek omfattar för närvarande cirka 900 titlar och över 1110 volymer. Böckerna kan lånas hem och fjärrlånas.

  • Musik

   På bibliotekets musikavdelning finns skivinspelningar och noter ur många olika genrer. Utlåningstiden för skivor och noter är 30 dagar.

    

   Musikbibliotekarie: Annika Joensuu, tfn 044 785 1258, annika.joensuu@jakobstad.fi

  • Film

   Stadsbiblioteket i Jakobstad har ca 3500 filmer att låna. Bland dem finns film som passar för både barn och vuxna. Filmernas lånetid är 14 dagar.

    

   Viddla är en streamingtjänst där du kan låna film med ditt lånekort och PIN-kod.

  • E-böcker

   Stadsbiblioteket i Jakobstad erbjuder tillsammans med de övriga Fredrikabiblioteken e-böcker från tjänsterna Biblio och Ellibs.

    

   Läs mer om hur det fungerar på sidan E-material eller gå direkt till tjänsterna:

    

   I Biblio finns främst e-böcker och e-ljudböcker på svenska, men även på finska och på andra språk.


   I Ellibs finns numera främst e-böcker och e-ljudböcker för barn och ungdomar på svenska och finska.

  • Tidningar och tidskrifter

   Stadsbiblioteket i Jakobstad har ett brett utbud av både tryckta och digitala tidningar.

    

   Tryckta tidningar och tidskrifter

   De senaste numren av bibliotekets tryckta tidningar och tidskrifter finns i bibliotekets läsesal. Äldre tidskrifter kan du låna hem. I bibliotekets tidningsförteckning finns uppgifter om hur länge en tidskrift sparas.

   Bibliotekets tidningar 2022

   Jakobstads Tidnings (nuv. Österbottens Tidning) och Pietarsaaren Sanomats tidigare årgångar finns som mikrofilmer och kan läsas på biblioteket.

    

   Digitala tidningar och tidskrifter

   På biblioteket kan du läsa din dagstidning online på bibliotekets datorer eller trådlösa nät.

    

   PressReader erbjuder världens tidningar och tidskrifter i mobilen och på surfplattan - gratis via bibliotekets nät! PressReader innehåller 7000 dagstidningar och tidskrifter från 150 länder på 60 olika språk. I tjänsten finns ett flertal svenska och finlandssvenska tidningar, t.ex. Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Hufvudstadsbladet. 

    

   Logga in i Pressreader

   Besök www.pressreader.com eller ladda ner appen Pressreader till din enhet. 

   Välj:

   Sign in

   Library or Group

   Jakobstad Pietarsaari Public Library

   Logga in med lånekortsnummer och pinkod. Du behöver inte skapa ett användarkonto. 

    

   Tidningarna kan även laddas ner till din surfplatta eller smarttelefon via bibliotekets trådlösa nät.

    

   ePress innehåller finländska dagstidningar. Här kan du bl.a. läsa Hufvudstadsbladet, Helsingin sanomat, Österbottens tidning och Pietarsaaren sanomat direkt då de utkommit. ePress kan användas på bibliotekets datorer och på din egen surfplatta, smarttelefon eller bärbara dator när du är uppkopplad mot bibliotekets trådlösa nät.

  • Böcker

   På bibliotekets första våning hittar du skönlitteraturen - romaner, novellsamlingar, lyrik och dramatik.

    

   På bibliotekets andra våning finns faktaböcker om olika ämnen. Här finns studiematerial, lagtexter, historiska verk men också hobbyböcker och konstböcker.

  • Anna Bondestams samling

   Författaren Anna Bondestam, född och uppvuxen i Jakobstad, har bl.a. skrivit böckerna Klyftan och Panik i Rölleby. På Stadsbiblioteket i Jakobstad finns hennes bibliotek bevarat i sitt ursprungliga skick.

 • Joutsa huvudbibliotek, Joutsa

 • Karhula bibliotek, Kotka

 • Karhuvuori bibliotek, Kotka

 • Kotka huvudbibliotek, Kotka

 • Laihela bibliotek, Laihela

 • Lappo huvudbibliotek, Lappo

 • Lillkyro meröppna bibliotek, Vasa

  • Österbottens mystiker

   Från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet fanns en religiös rörelse vars anhängare kallades mystiker. Rörelsen uppstod i Vasatrakten och spreds därifrån till Mellersta Österbotten. Merikart by i Lillkyro blev till rörelsens centrala plats. 

   Mystikernas huvudsakliga böcker finns för tillfället i Finska litteratursällskapets samlingar och i Helsingfors universitets samlingar. I Lillkyro bibliotek finns samlat kopior av en del av mystikernas böcker, brevväxling mm. information om dem.

  • En samling av gamla böcker

   Skräddaren Tuomas Taittonen grundade Lillkyro bibliotek den 31.8.1851. Från att ha bestått av donerade böcker växte biblioteket till landets mångsidigaste och största folkbibliotek. Förutom av bönderna fick biblioteket även donationer av bla. Elias Lönnrot, Yrjö Koskinen och Matti Pohto. Till samlingarna inskaffades all den viktigaste finskspråkiga litteraturen som hade utkommit före grundandet av biblioteket men också litteratur som utkom under bibliotekets verksamhetstid.

   Den gamla finskspråkiga litteraturen som den första bibliotekarien har köpt in finns nästan i sin helhet bevarad och den bevaras i vitrinskåpen i Lillkyro bibliotek.

 • Nurmijärvi bibliotek, Nurmijärvi

 • Punkalaidun bibliotek, Punkalaidun

 • Varkaus huvudbibliotek, Varkaus

 • Ylivieska bibliotek, Ylivieska