3D-skannrar Apparat

Finns i de här biblioteken

  • Hagalunds bibliotek, Esbo

    • 3D-skanner
      HP 3D Structured Light Scanner. Boka tid: varaamo.espoo.fi
  • Hepolamminkadun IT-kirjasto (TOKI-kirjastot), Tammerfors