Laseravståndsmätare Apparat

Finns i de här biblioteken

  • Sellobiblioteket, Esbo

    • Laseravståndsmätare

      Laseravståndsmätare. Med laseravståndsmätaren kan du lätt mäta exakta avstånd. Du kan låna mätaren från informationsdisken i Verkstaden