Laseravståndsmätare Apparat

Finns i de här biblioteken

  • Sellobiblioteket, Esbo

    • Laseravståndsmätare

      Med laseravståndsmätaren kan du lätt mäta exakta avstånd. Kan lånas i Pajan. Lånetiden 2 veckor. Kan inte omlånas eller reserveras. Titta i helmet.fi om mätaren är tillgänglig!