Lödkolvar Apparat

Finns i de här biblioteken

 • Helsingfors centrumbibliotek Ode, Helsingfors

  • Lödkolvar
   <p>En lödkolv tas i bruk i slutet av året.</p>
 • Sellobiblioteket, Esbo

  • Lödkolv
   <p>Lödkolv. Kan lånas för 2 veckor frän Verkstaden. Kan inte förnyas eller reserveras.</p>