Mediedator Apparat

Finns i de här biblioteken

 • Dickursby bibliotek, Vanda

 • Hagalunds bibliotek, Esbo

  • Arbetsstation för media

   Arbetsstationen för media är avsedd för illustrering, bildbehandling, layout, videoeditering, dia- och filmskanning och annat digitalt arbete. Mer information och reserveringar via Varaamo: https://varaamo.espoo.fi/

 • Helsingfors centrumbibliotek Ode, Helsingfors

 • Lumos bibliotek, Vanda

 • Malmgårds bibliotek, Helsingfors

  • Arbetsstation för media

   Arbetsstationen för media är avsedd för illustrering, bildbehandling, layout, videoeditering, musikproduktion och annat kreativt digitalt arbete. Mer information och reserveringar via Varaamo: https://varaamo.hel.fi/

 • Sampola Tietotori dator utrymme, Tammerfors

 • Sellobiblioteket, Esbo

  • Arbetsstation för media

   Arbetsstationen för media är avsedd för illustrering, bildbehandling, layout, videoeditering, musikproduktion och annat kreativt digitalt arbete. Mer information och reserveringar via Varaamo