Mediedator Apparat

Finns i de här biblioteken

  • Dickursby bibliotek, Vanda

  • Helsingfors centrumbibliotek Ode, Helsingfors

  • Lumos bibliotek, Vanda

  • Malmgårds bibliotek, Helsingfors

    • Arbetsstation för media

      Arbetsstationen för media är avsedd för illustrering, bildbehandling, layout, videoeditering, musikproduktion och annat kreativt digitalt arbete. Mer information och reserveringar via Varaamo: https://varaamo.hel.fi/

  • Sampolan tietotori, Tammerfors