Multimediedator Apparat

Finns i de här biblioteken

  • Helsingfors centrumbibliotek Ode, Helsingfors

    • Multimediedator
      <p>Mediearbetsstationer är på 2. våningen. Stationerna är avsedda för teckning, bildbehandling, att göra layout, videoeditering och för annan kreativ digital verksamhet.</p><p>På mediearbetsstationerna har vi installerat Adobe Creative Cloud –programvarupaketet som innehåller till exempel Photoshop, Illustrator, InDesign och Premiere –programvarorna.</p><p>Mera information, användningsregler och bokningar via <a href="https://varaamo.hel.fi/">Varaamo</a>.</p>