Slagborrmaskiner Apparat

Finns i de här biblioteken

  • Norra Haga bibliotek, Helsingfors

  • Sellobiblioteket, Esbo

    • Slagborrmaskin

      Kan lånas i Pajan. Lånetiden 1 dygn. Kan inte omlånas eller reserveras. Titta i Helmet.fi om det är tillgänglig!