Musikstudio Rum

Finns i de här biblioteken

 • Böle bibliotek, Helsingfors

 • Dickursby bibliotek, Vanda

 • Entressebiblioteket, Esbo

  • Musikrum

   I Jukeboksi, bibliotekets aktivitetsutrymme, finns också en musikstudio där man kan banda musik till laptop. I Jukeboksi finns även en scen och instrument som kan användas (gitarr, bas, synth och trummor).

   Mer info och bokning på varaamo.espoo.fi

 • Hagalunds bibliotek, Esbo

  • Musikstudio

   I sambant med första besöket undertecknas ett användaravtal. För det behövs ett bibliotekskort och ett personbevis (med foto). Man måste vara minst 15 år gammal för att använda musikstudion. Boka utrymme: varaamo.espoo.fi.

 • Helsingfors centrumbibliotek Ode, Helsingfors

  • Musikstudior (2. våningen)

   I Ode finns det två musikrum som passar för att spela och praktikera och en inspelningstudio. Mera information om musikrum, användningsregler och bokningar via Varaamo.

 • Hollola huvudbibliotek, Hollola

 • Iso Omena bibliotek, Esbo

 • Kouvola huvudbibliotek, Kouvola

 • S:t Karins huvudbibliotek, S:t Karins

 • Sellobiblioteket, Esbo